محصولات تخفیف دار

دستگاه پخش موسیقی محیط ۱۰ وات

۴۹۹,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان

دستگاه پیغام گیر تلفن 1 خط

۴۵۸,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط مکالمات 1 خط – VR14

۴۵۸,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط مکالمات 1 خط – VR18

۳۵۷,۰۰۰ تومان۴۳۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط مکالمات 2 خط – VR21

۵۳۹,۰۰۰ تومان۵۹۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط مکالمات 24خط – SU241

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط مکالمات 4 خط – TRU41

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۸,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط مکالمات 4 خط – VR41 (سانترالی)

۹۹۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

دستگاه ضبط مکالمات 8 خط – TRU81

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه موزیک انتظار تلفن رم خور – مدلmp3

۳۹۹,۰۰۰ تومان ۳۵۸,۰۰۰ تومان

دستگاه موزیک انتظار تلفن – مدل 6065

۲۹۹,۰۰۰ تومان ۲۸۸,۰۰۰ تومان

موزیک سرویس بهداشتی و راه پله

۳۹۹,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان